Ustniki do alkomatu cobra

USTNIK

COBRA

Ustnik dedykowany dla urządzenia
COBRA
Slider

Ustnik COBRA jest kompatybilnym tylko z alkomatem COBRA. W ustniku zamontowano “sprzęgło zwrotne”. Zaletą tej konstrukcji jest doprowadzenie odpowiedniej ilości badanej próbki do procesora pomiarowego w celu weryfikacji poziomu alkoholu w wydychanym powietrza tylko i wyłącznie z jednej strony. Hermetycznie zapakowany ustnik gwarantuje sterylność i bezpieczne użycie od pierwszego badania.

Wymiary i waga

1,46g

Kategoria: